Apie gildija

Lietuvos krosnininkų gildija – ribotos civilinės atsakomybės asociacija. Ji sėkmingai įkurta 2013 metais ir šiuo metu turi 14 aktyvių narių. Tai individualūs krosnininkai ir įmonės, teikiančios krosnių statybos, gamybos, projektavimo, priežiūros bei aptarnavimo paslaugas. Gildija vienija šios srities specialistus ir skatina jų bendradarbiavimą tiek Lietuvos, tiek tarptautiniu mastu.

Pagrindiniai Asociacijos tikslai:

Pagrindinė gildijos veikla – suvienyti tiek fizinius, tiek juridinius asmenis, kurie specializuojasi krosnių gamybos, statybos, pardavimo, priežiūros ar aptarnavimo srityse, taip skatinant tarpusavio bendradarbiavimą, aktualių problemų sprendimą bei diskutavimą. Lietuvos krosnininkų gildija šiems tikslams pasiekti yra įpareigota organizuoti įvairius seminarus, praktinius mokymus bei susirinkimus.

Visuotinis Lietuvos krosnininkų gildijos narių susirinkimas vyksta ne mažiau kaip vieną kartą per metus. Tai – aukščiausias asociacijos organas. Tuo tarpu gildijos pagrindą sudaro valdyba bei vienasmenis valdymo organas – direktorius.

Kiekvienas asociacijos narys susirinkimų metu gali nevaržomai dalyvauti diskusijose, dalintis savo patirtimi, prašyti pagalbos bei laisvai reikšti savo nuomonę. Visi dalyviai gali gauti bei dalintis vertinga informacija iš asociacijos archyvų ir net kitų šalių asociacijų, kurios yra labiau pažengusios šioje srityje. Nauji gildijos nariai priimami valdybos sprendimu.

Šiuo metu gildija bendradarbiauja ne tik su Lietuvos įmonėmis, bet ir su Austrijos krosnininkų asociacija bei VEUKO. Glaudžiau bendradarbiaujama ir su įmonėmis, užsiimančiomis medžiagų gamyba krosnių mūrijimui.